Parkoviště u Karlose

Souhlas se zpracováním osobních údajů

   1. Uděluji tímto souhlas provozovateli Karlovi Hezkému, IČ: 64116310 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje: 
   • Jméno a příjmení

   • SPZ vozidla
   • E-mail
   • Telefonní číslo
   2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel poskytnutí služeb parkování. Údaje budou správcem zpracovány po dobu  trvání smlouvy
   3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu.
   4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
   a. Např. IT dodavatelé
   b. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
   5. Dle GDPR máte právo:
   • Vzít souhlas kdykoliv zpět
   • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
   • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
   • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
   • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování
 

Certifikát prověřená společnost